Værdi-
grundlag

Værdigrundlaget for Korinth Efterskole er en uddybning af formålet for skolen. Samtidig udgør det skolens pejlemærker i det daglige arbejde og sætter visioner for skolens fremtid.

På Korinth Efterskole ønsker vi at fremme elevernes udvikling som reflekterende, selvstændige og ansvarlige mennesker.

På skolen er vi i dialog med hinanden i demokratiske processer, som giver plads til undren og eftertanke. Vi er optaget af alt det, der omgiver os i naturen og samfundet som helhed. Gennem aktiv deltagelse udvikles handlekompetence.

Eleverne er en del af et tillidsfuldt fællesskab, hvor de gode relationer samt det at værne om hinanden og respektere forskelligheder er helt centrale. Vi er en del af hinandens liv og søger at styrke samtalen med hinanden. Udvikling sker sammen med og i kraft af andre, og når vi er nysgerrige overfor den verden, vi lever i.

Den pædagogiske praksis hviler på følgende værdier: ”Dialog, refleksion og mangfoldighed” og spejderprincipperne ”Learning By Doing”, ”Ung leder ung” og ”Friluftsliv”.

Værdigrundlaget sætter retning for hele skolens virksomhed og dermed den pædagogiske praksis på skolen. På Korinth Efterskole ønsker vi derfor at uddybe værdigrundlaget yderligere i følgende fem centrale emner.

  • Demokrati
  • Dialogisk pædagogik
  • Fællesskabet og den enkelte
  • Udeskole/projekter
  • Natur/kultur

Værdigrundlaget og de fem centrale emner udgør skolens strategiske grundlag, herudfra udvikles skolen.  Det strategiske grundlag evalueres løbende. Skolens bestyrelse igangsætter, gennemfører og behandler resultaterne i evalueringen i tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere.

CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik