Introuger

Fra dag 1 på efterskolen bliver du kastet ud i friluftslivet. Vi begynder med to introuger i det fri, hvor vi bor udenfor. Her skal du bo i telt og bivuak sammen med dine nye kammerater. Sammen bygger I den lejr, som skal være jeres hjem de første 10 dage på efterskolen. Det er en fantastisk måde at lære hinanden at kende – at være i naturen. Efter de 10 dage flytter vi ind på værelserne, og sammensætter eleverne på værelserne ud fra det lærerne har erfaret og oplevet udenfor.