Om
skolen

Om os

Korinth Efterskole blev etableret som husholdningsskole på Ditlevslyst i september 1922, oprindeligt under navnet Spejderskolen.

Året efter i 1923 flyttede Spejderskolen til den nuværende adresse i Korinth. I 1988 bliver skolen omdannet til efterskole, og i 2017 skrifter skolen navn til Korinth Efterskole, som vi kender det i dag. En almen efterskole med en mangfoldig linjefagsprofil.

Mere end bare en skole

På Korinth Efterskole er vi mere end bare en skole, vi er et fællesskab, hvor værdierne ikke kun er ord, men handlinger, der former vores hverdag og vores fremtid.

Natur og friluftsliv

Her går natur og kultur hånd i hånd. Vi tror nemlig på, at forståelsen for naturen og vores kulturelle baggrund er tæt forbundet. Derfor prioriterer vi bæredygtighed, friluftsliv og naturen som ramme for refleksion og læring.

Det betyder også, at udeskole ikke bare er en del af vores undervisning, det er en livsstil på efterskolen. Vi bringer undervisningen ud i naturen og nærområdet, skaber autentiske læringssituationer, og så opmuntrer vi eleverne til at planlægge og lede deres egne projekter – både i skoletiden, men også når de har fri.

At kunne skabe selv er nemlig vigtigt på Korinth Efterskole. For her er demokrati ikke bare en tanke, det er en praksis. Vi vil gerne uddanne vores elever til at være aktive deltagere i samfundet.  Og derfor er ansigt til ansigt-kommunikation, respektfuld dialog og deltagelse i elevudvalg bare nogle af de måder, vi opmuntrer eleverne til at engagere sig i hverdagsdemokratiet.

Fællesskab og deltagelse

Men alt det kan ikke ske uden fællesskab. Derfor vil vi udvikle både personlige relationer og fællesskabet som helhed. Det går vi gennem aktiviteter, kontaktgrupper og individuelle samtaler, hvor vi sikrer, at hver elev føler sig set og hørt.

Og så er den dialogiske pædagogik en hjørnesten i vores undervisningsmetoder. Vi tror på, at elever lærer bedst, når de er aktive deltagere i deres egen læring. Derfor skaber vi et miljø, hvor alle stemmer bliver hørt og mangfoldigheden værdsættes. På Korinth Efterskole er der plads til at eksperimentere, men også til dybdegående læring, hvor karakterer ikke er det eneste fokus.

Arrangementer

På Korinth Efterskole holder vi løbende arrangementer hele året. Arrangementerne er tiltænkt både kommende, nye og gamle elever. Og de tager alle udgangspunkt i det fællesskab, der er omkring skolen. 

Vores skolekreds er nemlig fyldt med gamle elever. Uundværlige ildsjæle, som hjælper og støtter efterskolen på flere måder. Både gennem bidraget på 200 kr., som det koster at være medlem af skolekredsen, men også i form af praktisk hjælp. Det er vi både glade og taknemmelige for. Den årlige generalforsamling afholdes i april. 

Jubilarmiddag afvikles hvert år for 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 og 60-års jubilarer, ligesom vi afholder gl. elevdag årligt, hvor tidligere elever mødes på skolen en enkelt dag i foråret.

Camp Korinth er et levende eksempel på det store engagement, vi møder hos gamle elever. Den afvikles hvert år i starten af sommerferien, og er en mulighed for at prøve kræfter med Korinth Efterskole for interesserede.

Ligeledes mærker vi opbakningen og tilknytningen til skolen hvert år før udeskolen går i gang. Her tropper de gamle elever op og yder en kæmpe indsats med forberedelserne til skoleåret.

Følg med i, hvad der sker her. 

Mission

Korinth Efterskole vil give dig optimale muligheder for at udvikle dig, så du kan blive en levende medskaber af dit eget liv, nære fællesskaber og af samfundet. Vi vil udfordre og inspirere dig, så du kan udvikle dig personligt, fagligt og socialt og herigennem opnå handlingskompetence i forhold til dit eget liv og de fællesskaber, som du er en del af.

Du vil opleve, at det nytter at engagere sig i de nære fællesskaber og i samfundslivet ved, at du og dine kammerater på Korinth Efterskole får erfaringer med at planlægge, organisere og føre gode ideer ud i livet og sammen bringe dem til virkelighed.

Samarbejds-partnere

På Korinth Efterskole har vi en række samarbejdspartnere, som vi trækker på til undervisning og andre aktiviteter.

Jagttegn

Ole Rasmussen er vores jagtlærer. Han står for undervisningen i jagt og fører elever op til prøven i jagttegn.

Korinth Kulturhus

Hver tirsdag kan du komme i biografen og se de nyeste film i en moderne biograf.

Diving 2000 fra Odense underviser i dykning og udleverer dykkercertifikat til de elever, der består prøven.
Højrupgaard Islænder Turridning tilbyder korte og lange ture for både øvede ryttere og nybegyndere.
Her kan du få din hest opstaldet mod betaling.
CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik