Dialogisk
Undervisning

Dialogisk undervisning
Du skal vælge Korinth Efterskole, hvis du ønsker at udvikle dig fagligt. Vi er optaget af, at alle elever har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. Når du er aktiv, lærer du på en anden måde. Derfor vil du møde undervisning, hvor eleverne taler mere end læreren. Dialogisk undervisning handler bl.a. om at du lærer sammen med dine kammerater på måder, hvor alle er med og føler sig trygge. Mindre håndsoprækning på klassen – mere samtale med hinanden. Vi værdsætter alle stemmer i klassen. Lærerne er ligeledes opmærksomme på balancen mellem digitale og analoge lære- og virkemidler. Således arbejder vi ikke kun med computeren, men går i dialog med hinanden.

I skoleåret 22-23 har vi udviklet et inspirationskatalog til, hvordan man kan gribe dialogisk undervisning an. Det fortæller ligeledes om, hvordan lærerne arbejder samt hvilke tanker og teoretisk grundlag vores pædagogiske praksis bl.a. hviler på.

Næste skridt er udvikling af dialogisk feedback, som vi arbejder med i skoleåret 23-24. Dialogisk feedback er en måde at arbejde med evaluering af undervisning og læring løbende. Det skal betragtes som et alternativt til den traditionelle evaluering med karakterer og prøver.

Se inspirationskataloget her: inspirationskatalog

DIALOG-modellen beskriver tilgangen til dialogisk undervisning på Korinth Efterskole, samt det vi ønsker eleverne får en oplevelse af:

Udeskolelivet
Du skal vælge Korinth Efterskole, hvis du har mod på at kombinere det trygge klasseværelse med et udeskoleliv, hvor du lærer med hele kroppen. Vi betragter friluftsliv som en værdifuld måde at skærpe alle vores sanser på. Hos os lærer du at mestre matematikken i Svanninge bakker. Her træner du engelske gloser på klatrevæggen, og arbejder med bæredygtigheds – og klimaudfordringer på linjer og i de boglige timer. Oplevelser og fællesskab er en helt naturlig del af undervisningen og hverdagen på Korinth Efterskole. Også om morgenen, hvor vi starter dagen med at gå en tur på ca.1 km

Ordblindhed
På Korinth Efterskole favner vi ordblindhed. Vi hjælper elever videre eller i gang med livet som studerende med ordblindhed. Vi har fokus på at give disse elever mulighed for at udvikle sig på samme niveau som elever uden skrive- og læsevanskeligheder. Vi forpligter os til at holde os opdaterede med kompenserende hjælpemidler i form af IT-programmer og digitale hjælpemidler. Vi anvender forskellige læringsplatforme som f.eks. CD-ORD, IntoWords, IT-Rygsæk, Grammateket m.fl.

Ring og hør nærmere om mulighederne.

 

CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik