Bestyrelse og skolekreds

Skolens bestyrelse har syv medlemmer, som har det overordnede ansvar for skolen. Fem af medlemmerne er valgt af skolekredsen på den årlige generalforsamling. To medlemmer er udpeget af Det Danske Spejderkorps.

Formand
Betina Styrbæk Frost
Østerbyvej 1, Millinge
5642 Millinge

Tlf. 51 33 84 78
formand@korinth-efterskole.dk

Medlem
Anders Dybkjær Skøttegaard
Bystævnet 23, Aunslev
5800 Nyborg

Tlf. 22 86 10 59
skoettegaard@mail.tele.dk

Medlem
Mathias Ahlstrøm
Gotersvej 1, 2. tv.
5200 Odense V

Tlf. 42 48 86 21
mathiasahlstroem@live.dk

Medlem
Christian Ladefoged
Volstrupvej 2
5750 Ringe

Tlf. 23 46 55 15
c_ladefoged@godmail.dk

Næstformand og DDS repræsentant
Helle Dydensborg Thygesen
Gammel Dråbyvej 26
3630 Jægerspris

Tlf. 20 31 97 56
hd2010@live.dk
Medlem
Jane Kargo Rode
Skellet 28
4760 Vordingborg

Tlf. 20 76 52 45
janekbrode@gmail.com

Medlem
Rasmus Harboe
Sct. Jørgensgade 29
5000 Odense C

Tlf. 28 19 97 03
rasmus.f.harboe@gmail.com

Suppleant
Frederik Horne Kofoed
Kirkebyen 55
3790 Halse

Suppleant
Pia Halkjær Gommesen
Vestermarken 1
5600 Fåborg

Skolekreds

I dag består skolekredsen næsten udelukkende af gamle elever. I øjeblikket har vi cirka 100 medlemmer i kredsen. Når efterskoleåret er slut, bliver alle elever og forældre spurgt, om de vil være medlemmer af skolekredsen.

Skolekredsen vælger bestyrelsen på generalforsamlingen. Hvis du gerne vil støtte arbejdet med skolen, kan du søge om at blive medlem af skolekredsen. Det kan gøres ved at rette henvendelse til skolens kontor.

Betaling af kontingent til skolekredsen
Medlemskab af skolekredsen koster kr. 200 kr. om året. Der er to muligheder for at betale dette:
1. Bankoverførsel: Sparekassen Sjælland reg. nr. 0828 / konto nr. 8020130327
2. MobilePay: 56415

Uanset betalingsform, skal betalingen mærkes med ”Navn” og ”Skolekreds”.
Medlemskabet gælder for et år, – husk at melde dig ind hvert år, så vi altid har dine opdaterede personoplysninger.

Skolekredsens medlemmer indbydes hvert år til ordinær generalforsamling. Ønsker man stemmeret til generalforsamlingen, skal tilmelding af skolekreds samt betaling være skolen i hænde en måned før generalforsamlingen.

CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik