Undervisning

Dit kompas til eventyr
På Korinth Efterskole vil vi give dig en på opleveren. Som elev vil du lynhurtigt mærke, at vi ikke tror på, at færdigheder alene kan tilegnes ved forklaring og demonstration. Vi tror på læring i bevægelse – ’learning by doing’ –  hvor du gør dig dine egne erfaringer, som lagrer sig i både hjerne og hjerte.

Vi værner om et livssyn, som er kendetegnet ved åbenhed over for verden og parathed og vilje til at tage nye udfordringer op. Hos os vil du også støde på begrebet ’ung-leder-ung’, som går ud på, at vi skal tage vare på hinanden, vise tillid og nå egne mål – sammen.

Udeskolelivet
Har du mod på at forlade det trygge klasseværelse og mestre matematikken i Svanninge bakker? Vil du træne engelske gloser på klatrevæggen? Eller måske knække klimaudfordringerne på vandværket? På Korinth Efterskole er oplevelser en helt naturlig del af undervisningen og hverdagen. Også om morgenen, hvor vi starter dagen med at løbe eller lunte 1,8 km.

Udelivet skærper vores sanser, gør nødvendigheden af samarbejde soleklar, og tvinger dig til at tænke ”ud-af-boksen”. Friluftsliv er en værdifuld måde at være sammen på, og en ideel ramme for at lære med hele kroppen. Når vi er dus med naturen, får vi også en større forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at passe på miljøet.

Ordblindhed
Vi oplever en stigning i optagelse af elever med ordblindhed. Derfor har vi et stort fokus på at understøtte elever med læse- og stavevanskeligheder. Vi understøtter eleven i den almindelige undervisning og anvender kompenserende hjælpemidler bl.a. IT-programmer og forskellige læringsplatforme.
Ring og hør nærmere om mulighederne.

8. klasse
Fra skoleåret 2019/20 starter vi en 8. klasse med plads til 10 elever, som har læse og stavevanskeligheder.
Alle elever til 8. klasse vil blive screenet i forbindelse med en optagelses samtale.

Søren Hilke
Elevhold 2016/17

Søren:
”Det bedste, jeg har taget med mig fra Korinth, er venner for evigt. For mig står udeskolen som den fedeste tid med et fællesskab, vi alle sammen gjorde noget for”.