Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Korinth Efterskole

August 2020

1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1.
Korinth Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2.
Spejderskolen er oprettet 1. september 1922, og 1. august 1987 omdannet fra husholdningsskole til efterskole. Skolen har hjemsted i Faaborg Midtfyn Kommune.

Stk. 3.
Skolen ejer ejendommene: Matr. Nr. 7 aq Fleninge by beliggende Kaj Lykkesvej 9, Korinth, matr.nr. 7 av Fleninge by, Kaj Lykkesvej 7, matr. Nr. 7 cm. Trolles vej 7 alle Korinth i Faaborg Midtfyn Kommune; og matr.nr. 7 c Strandhuse Ulbølle beliggende Strandhuse 35 i Vester Skerninge.

Stk. 4.
Korinth Efterskoles formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, og med afsæt i den internationale spejderbevægelses begrebsverden og principper. I sin allermest elementære formulering udtrykker spejderlivet en tredelt forpligtelse:
• En søgen efter et åndeligt ståsted
• En aktiv forpligtelse overfor andre
• En stadig forpligtelse til at udnytte og udvikle egne evner, og sige til og fra overfor omgivelserne
Livssynet i spejderbevægelsen, og derfor også på skolen, er kendetegnet ved en åbenhed overfor verden, og en parathed og villighed til at tage nye udfordringer op, således som det udtrykkes i spejderbevægelsens universelle motto: ”Vær beredt”.
At gøre sit bedste for at indfri de mål, man har sat sig og hele tiden flytte grænserne for hvad man kan og vil.

Stk. 5.
Værdigrundlaget: Dannelse og demokrati.
På skolen ønsker vi, at eleverne udvikler sig til selvstændige og ansvarlige mennesker – at eleverne bliver til nogen, før de bliver til noget.
Vi søger at styrke den udvikling ved at:
• Skabe forpligtende fællesskaber i og omkring skolen
• Fremme selvstændighed i stedet for egoisme
• Styrke og udbygge den enkelte elevs demokrati- kompetencer: Tolerance, indlevelse, samarbejde, dialog og refleksion
• Give plads for undren, eftertanke og en søgen efter en større mening med tilværelsen

Learning by doing

På skolen tror vi ikke færdigheder kan læres ved forklaring og demonstration alene, men først rigtigt tilegnes ved egen øvelse. Holdninger udtrykkes og udvikles ligeledes bedst og sandest gennem handlinger, og nye erkendelser nås ved dialog og refleksion. Skoles pædagogik er derfor kendetegnet ved en høj grad af ”learning by doing”, hvor eleverne selv er med til at skabe også de praktiske rammer for at skolen kan fungere.

Unge leder unge

På skolen tror vi på værdien af at ”unge leder unge”. At unge lærer at tage vare på hinanden, vise hinanden tillid og nå egne mål – sammen.
Vi stiller krav om, at eleverne er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab.
Dette fællesskab er formaliseret gennem en organisationsopbygning der bruger grupper, såkaldte ”patruljer”, dvs. 6-8 elever med en selvvalgt leder. Patruljen kan skifte leder efter eget ønske og behov, og efter hvilken udfordring patruljen står over for. Patruljen giver den enkelte elev et naturligt, socialt tilhørsforhold gennem hele skoleforløbet.

Friluftsliv

På skolen er friluftsliv mere end kraftpræstationer under åben himmel. Friluftsliv er en værdifuld måde at være sammen på, og en ideel ramme for læring med hele kroppen:
• Et mikrokosmos hvor det hurtigt ”afsløres” hvem der har forstået værdien af det lærte, og hvem der ikke har, OGSÅ for eleven selv!!
• En direkte og umiddelbar illustration af de basale behov som nødvendigheden af varme, mad og beskyttelse mod vejret.
• Vilkår der skærper sanserne, nødvendiggør samarbejde, inviterer til at finde på kreative løsninger, handle hurtigt og giver fysisk træning.
• En ”legeplads” med uanede muligheder, blot legen eller aktiviteten foregår på naturens præmisser.
• En enestående mulighed for at stimulere eleverne undren over livets mirakel, og fremme et natursyn som giver eleverne lyst til og forståelse af, at vi skal passe på vores miljø.