Ansatte

Henrik Vingaard Thrane

Forstander

Forstander Henrik Vingaard Thrane

Susanne Gram

Bogholder

Susanne-Gram-web

Conny Stick

Underviser i tysk, engelsk, kulturfag og craft. Conny er lærernes tillidsmand.

Conny

Matilde Hyldal Mikkelsen

Mentor og underviser i dansk og forfatter.

Matilde

Bente Nordstjerne

Underviser i spejderliv, kreativt. Er vejleder

Bente

Michael Lind Olsen

Underviser i Liniefaget Gourmet

Michael til web

Mikkel Vierø

Underviser i matematik, engelsk og sammenspil

Mikkel-Vieroe

Lasse Neumann Sørensen

Underviser i Adventure, kulturfag, og tysk

Lasse-Neumann-Soerensen

Pia Knudsen

Rengøring

e-sport underviser Jeppe Christensen

Rikke Vingaard Thrane

Viceforstander. Underviser i dansk og craft.

Rikke Vingaard Thrane Viceforstander

Helle Hedemann

Sekretær

Helle-Hedemann

Nicklas Hjeds

Underviser i matematik, naturfag, bevægelse, esport, blandet sport,

Niclas-web

Jonas N. Larsen

Underviser i Matematik, fysik/kemi, adventure, bushcraft og friluft. Jonas er AMR.

Jonas-web

Pia Qvortrup

Ordblindelærer og underviser i dansk, engelsk.

Pia

Anders Kay Gormsen

Underviser i matematik, fysik/kemi, naturfag og grøn skole

Anders-Kay-Gormsen

Jakob Have Petersen

Underviser i klatring, adventure, idræt og engelsk

Jakkob-Have-Petersen

Karsten L. Nielsen

Pedel

Karsten

Mission

Korinth Efterskole vil give dig optimale muligheder for at udvikle dig, så du kan blive en levende medskaber af dit eget liv, nære fællesskaber og af samfundet. Vi vil udfordre og inspirere dig, så du kan udvikle dig personligt, fagligt og socialt og herigennem opnå handlingskompetence i forhold til dit eget liv og de fællesskaber, som du er en del af.

 

Du vil opleve, at det nytter at engagere sig i de nære fællesskaber og i samfundslivet ved, at du og dine kammerater på Korinth Efterskole får erfaringer med at planlægge, organisere og føre gode ideer ud i livet og sammen bringe dem til virkelighed.

Bestyrelse


Skolens bestyrelse har syv medlemmer, som har det overordnede ansvar for skolen. Fem af medlemmerne er valgt af skolekredsen på den årlige generalforsamling. To medlemmer er udpeget af Det Danske Spejderkorps.
Formand
Betina Styrbæk Frost
Østerbyvej 1, Millinge
5642 Millinge

Tlf. 51 33 84 78
formand@korinth-efterskole.dk
Næstformand og DDS repræsentant
Helle Dydensborg Thygesen
Gammel Dråbyvej 26
3630 Jægerspris

Tlf. 20 31 97 56
hd2010@live.dk
Suppleant
Pia Halkjær Gommesen
Vestermarken 1
5600 Fåborg

Medlem
Anders Dybkjær Skøttegaard
Bystævnet 23, Aunslev
5800 Nyborg

Tlf. 22 86 10 59
skoettegaard@mail.tele.dk
Medlem
Jane Kargo Rode
Skellet 28
4760 Vordingborg

Tlf. 20 76 52 45
janekbrode@gmail.com
Medlem
Mathias Ahlstrøm
Gotersvej 1, 2. tv.
5200 Odense V

Tlf. 42 48 86 21
mathiasahlstroem@live.dk
Medlem
Rasmus Harboe
Sct. Jørgensgade 29
5000 Odense C

Tlf. 28 19 97 03
rasmus.f.harboe@gmail.com
Medlem
Christian Ladefoged
Volstrupvej 2
5750 Ringe

Tlf. 23 46 55 15
c_ladefoged@godmail.dk
Suppleant
Frederik Horne Kofoed
Kirkebyen 55
3790 Halse

Skolekreds

I dag består skolekredsen næsten udelukkende af gamle elever. I øjeblikket har vi cirka 100 medlemmer i kredsen. Når efterskoleåret er slut, bliver alle elever og forældre spurgt, om de vil være medlemmer af skolekredsen.

Skolekredsen vælger bestyrelsen på generalforsamlingen. Hvis du gerne vil støtte arbejdet med skolen, kan du søge om at blive medlem af skolekredsen. Det kan gøres ved at rette henvendelse til skolens kontor.

Betaling af kontingent til skolekredsen
Medlemskab af skolekredsen koster kr. 200 kr. om året. Der er to muligheder for at betale dette:
1. Bankoverførsel: Sparekassen Sjælland reg. nr. 0828 / konto nr. 8020130327
2. MobilePay: 56415

Uanset betalingsform, skal betalingen mærkes med ”Navn” og ”Skolekreds”.
Medlemskabet gælder for et år, – husk at melde dig ind hvert år, så vi altid har dine opdaterede personoplysninger.

Skolekredsens medlemmer indbydes hvert år til ordinær generalforsamling. Ønsker man stemmeret til generalforsamlingen, skal tilmelding af skolekreds samt betaling være skolen i hænde en måned før generalforsamlingen.

100 års jubilæum

Korinth Efterskole blev etableret som husholdningsskole på Ditlevslyst i september 1922, oprindeligt under navnet Spejderskolen.
Årete efter i 1923 flyttede Spejderskolen til den nuværende adresse i Korinth. I 1988 bliver skolen omdannet til efterskole og i 2017 skrifter skolen navn til Korinth Efterskole. Hele den historie er beskrevet i helt nyt jubilæumsskrift.
Korinth Efterskoles 100 års jubilæumsskrift
10. september 2022 blev det 100-årige jubilæum så fejret med deltagelse af gamle elever, tidligere ansatte og forretningsforbindelser. 
Tak for en dejlig fejring af vores 100-års jubilæet, og tak for alle de flotte gaver.
 
Se filmen fra den store dag her:

Gamle elever

Vores skolekreds er fyldt med gamle elever. Uundværlige ildsjæle, som hjælper og støtter efterskolen på flere måder. Både gennem bidraget på 200 kr., som det koster at være medlem af skolekredsen, men også i form af praktisk hjælp. Det er vi både glade og taknemmelige for.

Camp Korinth er et levende eksempel på det store engagement, vi møder hos gamle elever. Den afvikles hvert år i starten af sommerferien, og er en mulighed for at prøve kræfter med Korinth Efterskole for interesserede.

Ligeledes mærker vi opbakningen og tilknytningen til skolen hvert år før udeskolen går i gang. Her tropper de gamle elever i ”Klanen” op og yder en kæmpe indsats med forberedelserne til skoleåret.

Værdigrundlag

Dannelse og demokrati
På skolen ønsker vi, at eleverne udvikler sig til selvstændige og ansvarlige mennesker – at eleverne bliver til nogen, før de bliver til noget.

Vi søger at styrke den udvikling ved at:

  • Skabe forpligtende fællesskaber i og omkring skolen
  • Fremme selvstændighed i stedet for egoisme
  • Styrke og udbygge den enkelte elevs demokrati- kompetencer: Tolerance, indlevelse, samarbejde, dialog og refleksion
  • Give plads for undren, eftertanke og en søgen efter en større mening med tilværelsen

Korinth Efterskole fortsætter ikke med 8. klasse fra og med skoleåret 2022-23

Korinth Efterskole har de seneste tre år haft 8. klasse på programmet. Fra skoleåret 2022-23 laver vi efterskole uden 8. klasse, og således er det kun muligt at gå i 9. og 10. klasse.

Skolen har igangsat en visionsproces, som bliver foldet ud senere på året. Denne rummer tanker om en pædagogisk praksis, som får de bedste vilkår for udfoldelse med 9. og 10. klasse, og er noget vi glæder os til. Samtidig oplever vi stigende søgning, og vil være i stand til at køre med 78 elever fordelt på 4 klasser.

Vi ser frem til at dele skolens visioner for fremtidens Korinth Efterskole. Der er få pladser tilbage til kommende skoleår.

Forældre til tilmeldte 8. klasses elever er blevet kontaktet.

Hvorfor hedder vores by Korinth?

Det specielle bynavn Korinth er af græsk oprindelse. I slutningen af 1700-tallet gav den danske digter Jens Baggesen (1764-1826) et af egnens smukkeste huse navnet Korinth. Bygningen, der i dag er Korinth Kro, var på daværende tidspunkt en spindeskole. I 18o1 blev bygningen solgt og ombygget til kro.
Togdriften på Faaborg-Ringe banen startede i 1882, og det lokale trinbræt blev opkaldt Korinth efter den smukke kgl. privilegerede kro. Siden blev Korinth også navnet på den lille stationsby, der voksede frem i kølvandet på banen.

Partners

På Korinth Efterskole har vi en række samarbejdspartnere, som vi trækker på til undervisning og andre aktiviteter.

Jagttegn

Rasmus Kristensen er vores jagtlærer. Han står for undervisningen i jagt og fører elever op til prøven i jagttegn.

Korinth Kulturhus

Hver tirsdag kan du komme i biografen og se de nyeste film i en moderne biograf.