Ansatte

Henrik Vingaard Thrane

Forstander

Forstander Henrik Vingaard Thrane

Susanne Gram

Sekretær

Susanne-Gram-web

Frederikke Rørth

Underviser i Biologi, geografi, Idræt og adventure. Er vejleder

Frederikke_WEB

Conny Stick

Underviser i tysk og engelsk. Conny er lærernes tillidsmand.

Conny

Matilde Hyldal Mikkelsen

Underviser i dansk, korsang, historie og kristendom.

Matilde

Bente Nordstjerne

Underviser i spejderliv, kreativt. Er vejleder

Bente

Michael Lind Olsen

Underviser i Liniefaget Gourmet

Michael til web

Mikkel Vierø

Underviser i matematik, engelsk, geografi

Mikkel-Vieroe

Maja Maria Loges

Køkkenassistent

e-sport underviser Jeppe Christensen

Nicklas Hjeds

Underviser i matematik, fysik , geografi og idræt

Niclas-web

Dorthe Boe Christensen

Viceforstander (Underviser i samfundsfag, kristendom, historie og projekt)

Dorthe-Boe-Christensen

Jonas N. Larsen

Underviser i Matematik, fysik, biologi, adventure og friluft

Jonas-web

Pia Qvortrup

Underviser i dansk, engelsk og tysk

Pia

Kenneth Schärfe

Køkkenleder

kenneth

Karsten L. Nielsen

Pedel

Karsten

Jeppe Christensen

Underviser i E-sport

e-sport underviser Jeppe Christensen

Rasmus Kristensen

Underviser i Jagt

e-sport underviser Jeppe Christensen

Pia Knudsen

Rengøring

e-sport underviser Jeppe Christensen

Mission

Korinth Efterskole vil give dig optimale muligheder for at udvikle dig, så du kan blive en levende medskaber af dit eget liv, nære fællesskaber og af samfundet. Vi vil udfordre og inspirere dig, så du kan udvikle dig personligt, fagligt og socialt og herigennem opnå handlingskompetence i forhold til dit eget liv og de fællesskaber, som du er en del af.

 

Du vil opleve, at det nytter at engagere sig i de nære fællesskaber og i samfundslivet ved, at du og dine kammerater på Korinth Efterskole får erfaringer med at planlægge, organisere og føre gode ideer ud i livet og sammen bringe dem til virkelighed.

Bestyrelse


Skolens bestyrelse har syv medlemmer, som har det overordnede ansvar for skolen. Fem af medlemmerne er valgt af skolekredsen på den årlige generalforsamling. To medlemmer er udpeget af Det Danske Spejderkorps.
Formand
Betina Styrbæk Frost
Østerbyvej 1, Millinge
5642 Millinge

Tlf. 51 33 84 78
formand@korinth-efterskole.dk
Næstformand og DDS repræsentant
Helle Dydensborg Thygesen
Gammel Dråbyvej 26
3630 Jægerspris

Tlf. 20 31 97 56
hd2010@live.dk
Medlem
Anders Dybkjær Skøttegaard
Bystævnet 23, Aunslev
5800 Nyborg

Tlf. 22 86 10 59
skoettegaard@mail.tele.dk
Medlem
Jane Kargo Rode
Skellet 28
4760 Vordingborg

Tlf. 20 76 52 45
janekbrode@gmail.com
Medlem
Mathias Ahlstrøm
Rugmarksvej 15
5800 Nyborg

Tlf. 61 99 44 56
mathiasahlstroem@live.dk
Medlem
Rasmus Harboe
Sct. Jørgensgade 29
5000 Odense C

Tlf. 28 19 97 03
rasmus.f.harboe@gmail.com
Medlem
Christian Ladefoged
Volstrupvej 2
5750 Ringe

Tlf. 23 46 55 15
cla@skovdyrkerne.dk

Skolekreds

I dag består skolekredsen næsten udelukkende af gamle elever. I øjeblikket har vi cirka 160 gamle elever i kredsen. Når efterskoleåret er slut, bliver alle elever og forældre spurgt, om de vil være medlemmer af skolekredsen. Ved medlemskab er man velkommen til generalforsamling hvert år i april. Det er der rigtig mange, som gerne vil.

Skolekredsen vælger bestyrelsen på generalforsamlingen. Hvis du gerne vil støtte arbejdet med skolen, kan du søge om at blive medlem af skolekredsen. Det kan gøres ved at rette henvendelse til skolens kontor.

Der arrangeres Gl. elev/Jubilardag samme dag som Generalforsamlingen afvikles. Man er jubilar for hvert femte år, man har gået på skolen. Der vil sige 5 år – 10 år – 15 år – 20 år – 25 år – 30 år – 35 år – 40 år og 45 år. Er man 50 års jubilar og derover, er man ”overjubilar”. Alle er Gl. elever er velkomne på denne dag.

Det koster 200,- kr. for at være medlem af skolekredsen. I dette forum blomstrer glæden over at kunne samarbejde og sikre fremtiden for vores fælles efterskole.

Vi opfordrer alle gamle elever til at melde sig ind i skolekredsen.

Vigtig information om skolekreds medlemsskab fra 2021 og generalforsamling 2021

Vi fået et nyt administrationssystem som efterlever persondatforordningen og det er derfor nødvendigt, at de af jer, der fortsat ønsker medlemskab af skolekredsen, melder jer ind på ny via tilmeldingsknappen.

Skolekredsens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling lørdag 24/4 2021 kl. 10.00. Generalformsalingen afvikles virtuelt.

Information

Læs informationsbrev fra skolen udsendt 12.2.2021:

Gamle elever

Vores skolekreds er fyldt med gamle elever. Uundværlige ildsjæle, som hjælper og støtter efterskolen på flere måder. Både gennem bidraget på 200 kr., som det koster at være medlem af skolekredsen, men også i form af praktisk hjælp. Det er vi både glade og taknemmelige for.

Camp Korinth er et levende eksempel på det store engagement, vi møder hos gamle elever. Hver år, før udeskolen går i gang, tropper de gamle elever i ”Klanen” sammen og yder en kæmpe indsats.

Gl. elevdag / jubilarmiddag 2022

Vi har generalforsamling og gl. elevdag og jubilarmiddag lørdag d. 23/4-22
Sæt kryds i kalenderen – program følger inden jul.

Jubilarer:
5 års: årgang 95
10 års: årgang 90
15 års: årgang 85
20 års: årgang 80
25 års: årgang 75
30 års: årgang 70
40 års: årgang 60
50 års: årgang 50

Vi glæder os til at se jer.

Værdigrundlag

Dannelse og demokrati
På skolen ønsker vi, at eleverne udvikler sig til selvstændige og ansvarlige mennesker – at eleverne bliver til nogen, før de bliver til noget. Vi søger at styrke den udvikling ved at:
  • Skabe forpligtende fællesskaber i og omkring skolen
  • Fremme selvstændighed i stedet for egoisme
  • Styrke og udbygge den enkelte elevs demokrati- kompetencer: Tolerance, indlevelse, samarbejde, dialog og refleksion
  • Give plads for undren, eftertanke og en søgen efter en større mening med tilværelsen

Hvorfor hedder vores by Korinth?

Det specielle bynavn Korinth er af græsk oprindelse. I slutningen af 1700-tallet gav den danske digter Jens Baggesen (1764-1826) et af egnens smukkeste huse navnet Korinth. Bygningen, der i dag er Korinth Kro, var på daværende tidspunkt en spindeskole. I 18o1 blev bygningen solgt og ombygget til kro.
Togdriften på Faaborg-Ringe banen startede i 1882, og det lokale trinbræt blev opkaldt Korinth efter den smukke kgl. privilegerede kro. Siden blev Korinth også navnet på den lille stationsby, der voksede frem i kølvandet på banen.

Partners

På Korinth Efterskole har vi en række samarbejdspartnere, som vi trækker på til undervisning og andre aktiviteter.

Jagttegn

Rasmus Kristensen er vores jagtlærer. Han står for undervisningen i jagt og fører elever op til prøven i jagttegn.

Korinth Kulturhus

Hver tirsdag kan du komme i biografen og se de nyeste film i en moderne biograf.