Vi søger på Korinth Efterskole en dedikeret og motiverende lærer pr. 1. januar 2021. Korinth Efterskole er en mindre efterskole for ca. 75 elever med en mangfoldig linjeprofil og et grundlag, der springer ud af værdier som dialog, refleksion, ung leder ung og Learning by Doing.

Visionen for de næste 3-5 år er at udvide hen imod et elevtal på 90-100, samt udbygge skolen, således den danner den perfekte ramme for fremtidens efterskole. Hos os rummer det samtidig tanker om friluftsliv i relation til læring og samvær, samt inddragelse af naturen i hverdagen.

Vi søger en lærer, der kan inspirere og åbne for elevernes nysgerrighed med sin engagerende og motiverende undervisning. Du baserer din undervisning på faglig og didaktisk viden, og er klar på at eksperimentere når der er behov for det. Du vil opleve et læringsmiljø, hvor ”progression” er mere væsentligt at tale om end ”præstation”.

Vores elevgruppe spænder fra 8.-10. klasse, og du skal kunne se dig selv undervise på alle klassetrin, afhængigt af faget. Har du samtidig erfaring med at tilpasse din undervisning mangfoldige læringsfælleskaber vil det være en fordel. Du vil desuden skulle varetage kontaktlærerrollen for en gruppe elever. Derfor er dine relationskompetencer væsentlige for arbejdet med de unge, både i undervisningen og i fritiden.

Du vil skulle deltage i planlægning og afvikling af anderledes uger og dage, ligesom du deltager i tilsynsopgaver på hverdage og i weekender.

Vi vil i den nære fremtid prioritere arbejdet med udvikling af vores pædagogiske praksis, – så har du erfaring med dette vil vi gerne høre fra dig. Sideløbende med ansættelse af en lærer, er vi ved at ansætte viceforstander, som ligeledes vil tage del i undervisningen.

Fag der gerne skal dækkes af lærer/viceforstander:

Tysk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom, madkundskab, fysik, matematik, projekt/innovation.

Vi tilbyder samtidig valgfag til vores elever, og måske kan du til byde ind med spændende områder her. Kan du spille klaver el. guitar samt forestå fællessang og/eller er IT kyndig vil vi også gerne høre fra dig.

Måske besidder du menneskelige egenskaber og kompetencer, som vi slet ikke kan undvære på en skole som vores, hvor samarbejdskulturen er præget af ansvarlighed, åbenhed, humor og professionalisme. Tag endelig kontakt til os, hvis du kan se dig selv på Korinth Efterskole.

Frist for ansøgning er d. 9/11-2020, kl. 12:00.

Ansøgningen sendes til kontor@korinth-efterskole.dk og mærkes ”lærerstilling”.

Samtalerne finder sted d. 18/11.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Kontakt forstander Henrik Vingaard Thrane for yderligere oplysninger på 21226640 / henrik@korinth-efterskole.dk.

Skolens elever og medarbejdere arbejder engageret og bevidst i både undervisningstid og fritid i henhold til skolens værdigrundlag. Læs mere om skolens værdigrundlag på korinth-efterskole.dk.

 


Korinth Efterskole på Sydfyn er en efterskole med plads til 73 elever. Skolen hviler på et grundlag, hvor værdier som dialog, refleksion, samarbejde og Learning By Doing er i højsædet. Vi har en linjeprofil, hvor eleverne kan prøve forskellige linjer hen over året.